Flemmings arbejdsliv:

 

Projektcenter Køge Bugt (2008- , Køge kommune

Centerleder med ansvar for Køge kommunes ungeindsats og aktiveringsindsats. Projektcenter Køge Bugt er et projektcenter, som udvikler og leverer de aktiveringsprojekter, som Jobcenter Køge har behov for. Er samtidig ansvarlig for Køge Kommunes særlige jobcenter for unge - Ungecentret - der har den fulde myndighedsopgave for indsatsen for unge under 30 år. Her arbejder vi med unge i øjenhøjde, og hjælper dem til start på en uddannelse eller i job. Pr. 01.12.2011 har vi overtaget Køge Vandrerhjem som aktiveringsenhed, hvor vi fortskal skal drive og udvikle vandrerhjemmet, med ledige som dygtig arbejdskraft. Vi er pr. 01.10.2013 40 medarbejdere i 17 forskellige projekter og i Ungecentret og Køge Vandrerhjem, og forventer i 2013 at have omkring 3.000 ledige gennem projekterne.

 

Ungdomslinien (2006 -  2008) Køge kommune.

Projektleder og gruppeleder for arbejdsmarkedsindsatsen for de unge ledige mellem 18 og 25 år. Projektindsatsen er en fortsættelse af projektet Unge Ledige nedenfor. Hertil kommer en udbygget individuel rådgivning og indsats for målgruppen. Der er p.t. 4 ansatte i dette indsatsområde.

 

Unge Ledige (2004 - 2005) Køge, Skovbo og Vallø kommuner.

Projektleder for det EU Socialfond støttede projekt Unge Ledige, som havde som mål at analysere årsagerne til, at unge ledige mellem 18 og 25 år vælger at gå på kontanthjælp i stedet for i job eller uddannelse - og udvikle metoder til at hjælpe dem i job eller uddannelse. Projektet slutter 31.12.2005, og implementeres herefter i Køge kommune som et fast arbejdmarkedstiltag for denne målgruppe - under navnet Ungdomslinien. Projektet har medvirket til, at mere end 70% af de i alt mere end 200 deltagende unge, er startet i job eller uddannelse - og har fastholdt det.

 

eX-perience (2003 - 2004) Frederiksborg Amt.

Projektleder for det EU Socialfond støttede arbejdsmarkedsprojekt, som havde som mål, at finde veje til at få ledige med akademisk baggrund i arbejde. Denne gruppe ledige var på kontanthjælp. Hovedparten af deltagerne var nydanskere, og 80% af deltagerne fik fast job - dog ikke alle på akademisk niveau. Projektet sluttede d. 31.05.2004 uden kommunal implementering, da der ikke var et tilstrækkeligt antal nye ledige med akademisk baggrund, som var på kontanthjælp.

 

Intellix A/S (2001 - 2003)

Oprindeligt Business Development Manager, men overtog midlertidigt jobbet som Salgs- og Markedschef, med ansvaret for strukturel omlægning af kundefokus til den finansielle sektor. Skabt et stort kundepotentiale i den finansielle sektor, med udgangspunkt i evnen til at kunne tale med kunderne om deres forretningsområder, mere end om IT-løsninger. Desværre lukkede firmaet pga manglende økonomi.

 

Provinzial Danmark (1999 – 2001)

Afdelingsdirektør for Forretningsudvikling. Ansat med henblik på udvikling i og ledelse af nye aktiviteter i Skandinavien. Fungerede i samme periode som Regionschef og Skadechef for Sjælland. Selskabet blev solgt til Alm.Brand, der afskedigede alle ledere, der ikke var en direkte del af produktionen.

 

Selvstændig konsulent (1994 – 1999)

Strategisk konsulent for forsikringsselskaber samt pengeinstitutter der ønskede at arbejde med forsikring.

Opbygget samarbejde om privatforsikring mellem 3 større organisationer og 3 forsikringsselskaber, med fuld police- og skadeadministration på selskabets vegne.

Opbygget den fulde database, som står for police- og skadeadministration.

 

Forsikringshøjskolen (1989 – 1994)

Underdirektør. Ansvarlig for hele uddannelsesområdet – Udvikling, Undervisning og Administration. Projektansvarlig for opbygning af ny lederuddannelse og ny assurandøruddannelse.

 

PFA Pension (1984 – 1989)

Personaleudviklingschef. Opbygget ny uddannelsesfunktion, ny elevuddannelse, fuldt efteruddannelsesprogram.og igangsat internt lederudviklingsprogram.

 

Zurich Forsikring (1983 – 1984)

Storkundekonsulent i International Division.

 

Forsikringshøjskolen (1979 – 1983)

Undervisning i alle brancheområder.

Projektansvarlig for udvikling af Skadekonsulentuddannelsen.

 

Forsikringshøjskolen (1976-1980)

Ekstern underviser på specialeuddannelsen.

 

Nye Danske Lloyd (1967-1979)

Elev. Fuldmægtig i 1976.